Kilka słów o światłach przeciwmgłowych - Warto wiedzieć - KPP Czarnków

Warto wiedzieć

Kilka słów o światłach przeciwmgłowych

logo_kpp_czarnkw__maeJesienią nie lada utrudnieniem dla kierowców są mgły. Problemy z przejrzystością powietrza pojawiają się zwłaszcza w okresie odwilży. Każdy samochód jest jednak wyposażony w światła przeciwmgłowe, których zadaniem jest poprawienie widoczności na drodze.

Kwestię używania przednich świateł przeciwmgłowych i tylnych świateł przeciwmgłowych regulują przepisy art. 30 i 51 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Przepisy te przede wszystkim nakładają na kierowców pojazdów obowiązek zachowania szczególnej ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami. Ponadto kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. Obowiązek używania tych świateł dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego;

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania.

Z kolei kierujący innym pojazdem niż pojazd silnikowy, jest obowiązany:

a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

Przepisy mówią jeszcze o jednym przypadku używania przednich świateł przeciwmgłowych, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Kierujący pojazdem może ich używać od zmierzchu do świtu na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.

Co do tylnych świateł przeciwmgłowych przepisy stanowią, że kierujący pojazdem może ich używać, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. Jednak w razie poprawy widoczności należy je niezwłocznie wyłączyć.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, warunki używania świateł przeciwmgłowych zastały szczegółowo uregulowane w Ustawie i lektura przytoczonych przepisów pozwoli na jednoznaczne i zgodne z przepisami ich używanie.