Pieszy w ruchu drogowym - Działania - KPP Czarnków

Działania

Pieszy w ruchu drogowym

1Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego czarnkowscy policjanci wspólnie z pracownikami pilskiego WORD-u przeprowadzili dziś akcję prewencyjno-kontrolną podczas, której zwracali uwagę na respektowanie przepisów przez tę grupę osób.

 

Akcja została przeprowadzona w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile. W tym roku organizatorzy postanowili uwagę skupić na bezpieczeństwie pieszych uczestników ruchu drogowego, bowiem ta grupa osób, ze względu na brak kompleksowej ochrony, jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo oraz tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych.

Wykroczenia, które najczęściej popełniają osoby piesze to niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię, stąd akcję zaplanowano w pobliżu wyznaczonych przejść.

Podczas, gdy policjanci kontrolowali zachowania pieszych oraz uświadamiali jak bezpiecznie korzystać z pasów, pracownicy WORD-u na telebimie prezentowali skutki niewłaściwych zachowań na drodze. Nie zabrakło również elementów odblaskowych i ulotek zawierających cenne wskazówki dla pieszych.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowanie ze strony mieszkańców Czarnkowa. Przechodnie z zaciekawieniem oglądali wyświetlany pokaz i wyciągali własne wnioski, z którymi dzielili się z policjantami.

W miejscach, gdzie prowadzone były działania policjanci nie ujawnili żadnych nieprawidłowych zachowań ze strony pieszych. Osoby kontrolowane wykazały się nienaganną znajomością przepisów.

 

2
3
4
5