Akcja Zero tolerancji - Działania - KPP Czarnków

Działania

Akcja Zero tolerancji

kontroleOd poniedziałku ruszyły kolejne działania prewencyjne „Zero Tolerancji. W działania zaangażowaniu zostali policjanci ruchu drogowego z całej Wielkopolski. Głównym ich celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, egzekwowanie dostosowania prędkości przez kierujących pojazdami oraz ujawnianie i zatrzymanie pijanych kierowców. Akcja potrwa do niedzieli 27 marca.

 

Początek bieżącego roku przyniósł znaczne pogorszenie stanu bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach. Lekceważenie podstawowych norm prawnych w zakresie kierowania pojazdami oraz brawura i lekkomyślność kierujących tylko potęgują stopień zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Główną przyczyną wypadków drogowych powodowanych przez kierujących pojazdami jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików. Dlatego też w celu ograniczenia tych zagrożeń policjanci na wielkopolskich drogach prowadzą po raz kolejny działania pod nazwą „Zero Tolerancji”. Podczas akcji mundurowi będą dążyć do skontrolowania i zatrzymania jak największej liczby osób, które łamią przepisy prawa ruchu drogowego.

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oprócz policjantów z drogówki, w działania zostali zaangażowaniu funkcjonariusze prewencji. Policjanci oprócz prędkości będą sprawdzać czy podróżujący samochodami mają zapięte pasy bezpieczeństwa oraz czy każde dziecko jest prawidłowo przewożone. Ponadto policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości kierowców, jak również to czy siedzący za kółkiem nie znajdują się pod działaniem narkotyków. Funkcjonariusze będą zwracać również uwagę na niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych. Pouczenia będą stosowane niezwykle rzadko. Policjanci będą wyciągać surowe konsekwencje wobec osób, które w ewidentny sposób łamią przepisy drogowe.

Działania "Zero Tolerancji" to przede wszystkim mobilizacja kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego nie tylko podczas przeprowadzanych akcji,  ale przede wszystkim na co dzień. Wdrożenie przedsięwzięcia ma na celu uświadamianie wszystkim kierującym, że nie stosując się do przepisów Kodeksu Drogowego zagrażają nie tylko sobie, ale też innym uczestnikom ruchu drogowego.