Podsumowano Tydzień Bezpieczeństwa na Drogach - Działania - KPP Czarnków

Działania

Podsumowano Tydzień Bezpieczeństwa na Drogach

tbnd5W minioną niedzielę policjanci z czarnkowskiej komendy oficjalnie zakończyli „IV Tydzień Bezpieczeństwa na Drogach” - kampanię na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej. Działania prowadzone były od 13 do 19 września br. Koncentrowały się one przede wszystkim na przedstawieniu i utrwalaniu u dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

Rozpoczynający się rok szkolny to czas, kiedy zarówno dzieci z miast, jak i terenów wiejskich stają się uczestnikami ruchu drogowego, a tym samym narażone są na wiele niebezpieczeństw. Dlatego policjanci z czarnkowskiej komendy po raz kolejny postanowili przeprowadzić kampanię Tydzień Bezpieczeństwa na Drogach. Funkcjonariusze kierowali się zasadą, że jedynie dzieci świadome zagrożeń potrafią dbać o swoje bezpieczeństwo.

Pierwszy etap kampanii Jesteśmy w szkołach obejmował wystawienie służby w okolicach szkół, prowadzenie pogadanek z dziećmi ze szkół i  przedszkoli oraz sprawdzenia dróg i ulic pod kątem ustawienia i stanu znaków drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych.

tgnd

Podczas drugiego etapu dzieci ze szkół i przedszkoli zwiedzały budynek Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

tbnd3

Trzeci etap kampanii odbył się w czarnkowskich łazienkach nad rzeką Noteć. Podczas spotkania plenerowego funkcjonariusze zorganizowali pokaz sprzętu policyjnego oraz konkursy z nagrodami.

tbnd1

 

Etap czwarty i piąty miały na celu zmniejszenie ilości pijanych kierowców oraz kierowców przekraczających dozwoloną prędkość i przewożących dzieci bez fotelików samochodowych.

bnd2
Od czterech lat organizację policyjnej akcji wspomaga Starostwo Powiatowe w Czarnkowie i Stowarzyszenie „Bezpieczny powiat”. Aktywnie uczestniczą w nim również przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile.