Policyjne działania ,,NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO" - Działania - KPP Czarnków

Działania

Policyjne działania ,,NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO"

Policjanci ruchu drogowego na terenie województwa wielkopolskiego prowadzą dzisiaj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Podczas akcji nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych tj. przejścia przez ruchliwe jezdnie, przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Policjanci będą zwracać uwagę czy kierujący nie usiłują, w stosunku do pieszych, stosować „prawa silniejszego”, np. wymuszać pierwszeństwo na przejściu, zwłaszcza podczas przejeżdżania na tzw. „zielonej strzałce”.

Piesi także muszą się mieć na baczności, bowiem mundurowi będą zwracali uwagę na przekraczanie przez nich jezdni w miejscach niedozwolonych lub w nieprawidłowy sposób, czy poruszanie się po drodze bez elementów odblaskowych.

Niezależnie od pory roku niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.

Karolina Górzna-Kustra