Kierowco zdejmij nogę z gazu! - Działania - KPP Czarnków

Działania

Kierowco zdejmij nogę z gazu!

Dzisiaj w godzinach popołudniowych na terenie całej Wielkopolski odbędą się działań kontrolno-prewencyjnych pn. „Prędkość – ZERO TOLERANCJI”, ukierunkowane na egzekwowanie przepisów dotyczących obowiązujących ograniczeń prędkości. Policjanci będą nakładać surowe kary na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Na wielkopolskich drogach wciąż odnotowuje się wzrastającą tendencję wypadków, w których dochodzi do ofiar śmiertelnych. W związku z tym, istnieje konieczność powtarzania wielokrotnie podejmowanych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas dzisiejszej akcji policjanci będą zwracali szczególną uwagę na kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość, a także wyprzedzających niezgodnie z przepisami. Sprawdzany będzie sposób przewożenia dzieci oraz korzystanie przez kierowców i pasażerów z pasów bezpieczeństwa.

Pamiętać należy, iż nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do obowiązujących norm prawnych kodeksu drogowego bądź do panujących na drogach warunków atmosferycznych może stworzyć swoiste zagrożenie utraty panowania nad pojazdem co skutkuje niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia, a nawet ludzkiego życia.

Policjanci będą rozliczać wszystkich kierowców z nieodpowiedzialnej jazdy, nakładając surowe kary za wykroczenia drogowe.

Karolina Górzna-Kustra