Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

mtu4edexosfjcm9wplakat-pokrzywdzeni-2016Wzorem lat ubiegłych przed nami kolejny "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach od 22  do 27 lutego 2016 r. do Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

 

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będzie realizowany we współpracy z sądami, prokuraturą, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. 

Harmonogram dyżurów:

22.02.2016r. (poniedziałek), godz. 10:00/14:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Pracownik Socjalny, Psycholog, Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Trzciance.

23.02.2016r. (wtorek), godz. 10:00/14:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Pracownik Socjalny, Członek Miejskiej Komisji    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

24.02.2016r (środa), godz. 10:00/14:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance, Pracownik Socjalny.

25.02.2016r (czwartek), godz. 10:00/14:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Pracownik Socjalny, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance

26.02.2016r (piątek), godz. 10:00/14:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Pracownik Socjalny, Radca Prawny

27.02.2016r (sobota), godz. 09:00/13:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Trzciance.

tydzienpomocy