Naziemny sygnał TV tylko w wersji cyfrowej - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Naziemny sygnał TV tylko w wersji cyfrowej

telewizorek23 lipca 2013 roku wyłączono ostatnie nadajniki, które emitowały programy w technologii analogowej. Obecnie w naszym kraju dostępny jest już tylko sygnał cyfrowy, charakteryzujący się bogatszą ofertą programową i lepszą jakością dźwięku i obrazu. Mimo zakończenia procesu cyfryzacji sygnału telewizyjnego należy pamiętać, że zagrożenie w tym obszarze nadal pozostaje aktualne, w związku z czym nadal trzeba stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W związku ze stosunkowo dużą skalą przedsięwzięcia wynikającą z dość powszechnego użytkowania naziemnego sygnału telewizyjnego szacowanego na 30% ogółu mieszkańców zarówno naszego kraju jak i województwa Policja od połowy 2012 roku prowadziła działania prewencyjne mające na celu ograniczenie możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym bazujących na niskiej świadomości społecznej w dziedzinie cyfryzacji.

Prowadzono szeroką akcję informacyjną przy współpracy szeregu instytucji rządowych samorządowych, a także organizacji pożytku publicznego, która miała na celu objęcie szczególną ochroną osoby w wieku senioralnym najbardziej narażone na możliwość ponoszenia niepotrzebnych wydatków związanych z dostosowywaniem posiadanego sprzętu telewizyjnego.

Mimo zakończenia procesu cyfryzacji sygnału telewizyjnego należy pamiętać, że zagrożenie w tym obszarze nadal pozostaje aktualne, w związku z czym nadal trzeba stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa, które wyraźnie sprawdziły się w dotychczasowej praktyce mieszkańców naszego województwa. W komunikatach ostrzegano nie tylko przed oszustami, którzy mogą zapukać do drzwi naszego domu, lecz także zwracano uwagę na przedsiębiorców, zajmujących się sprzedażą sprzętu telewizyjnego, a których sprzęt powinien spełniać ściśle określone nowe wymogi techniczne.

Dzięki takim działaniom udało się znacznie zminimalizować występujące zagrożenie. Statystyki jednoznacznie wskazują, że przestępczość wykorzystująca proces cyfryzacji była bardzo niska. W okresie od października 2012 roku do końca lipca br. na terenie województwa wielkopolskiego odnotowano tylko 14 takich zdarzeń. Dla porównania, w tym samym okresie czasu w Wielkopolsce odnotowano ogółem 79515 przestępstw. Zdarzenia związane z cyfryzacją sygnału telewizyjnego stanowią zatem zaledwie 0,02 ogółu przestępstw. Można zatem stwierdzić, że dzięki stałemu monitoringowi zagrożeń i współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie nowego sygnału telewizyjnego, cyfryzacja w Wielkopolsce przebiegła w bezpieczny sposób.