Ostrożnie z fajerwerkami - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Ostrożnie z fajerwerkami

fajerwerkiJuż tylko kilka dni pozostało do końca roku. Wielu z nas Nowy Rok przywita przy wybuchach fajerwerków. Apelujemy o dużą rozwagę przy używaniu środków pirotechnicznych. O konsekwencjach związanych ze sprzedażą petard nieletnim powinni także pamiętać handlujący.

W sklepach i na targowiskach już kilka tygodni temu pojawiły się różnego rodzaju fajerwerki. Nie trzeba być zbytnio spostrzegawczym, aby zauważyć, że są one szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy bawiąc się nimi nie zdają sobie sprawy z możliwych zagrożeń.

Handlujący muszą pamiętać, że sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dzieciom jest przestępstwem określonym w artykule 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w którym czytamy, że:

„Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Przypominamy również, że używanie wyrobów pirotechnicznych w ciągu całego roku, z wyjątkiem określonych w przepisach terminach jest wykroczeniem określonym w artykule 54 kodeksu wykroczeń, w którym czytamy, że:

„Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

W wyjątkowych sytuacjach używanie fajerwerków może zostać zakwalifikowane jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego czyli jako wykroczenie z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, za które grozić może nawet kara aresztu.

Aby z Sylwestrem wiązały się tylko miłe chwile, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Oto niektóre z nich: 

-Kupujmy petardy w sprawdzonych punktach handlowych. Sprawdzajmy czy wyroby przez nas kupowane mają instrukcję obsługi w języku polskim i podczas używania fajerwerków stosujmy się do zasad podanych w instrukcjach.

-Tylko dorośli mogą kupować materiały pirotechniczne.

-Odpalanie petard przez dzieci czy osoby będące pod wpływem alkoholu jest wielką nieodpowiedzialnością.

-Nie odpalajmy fajerwerków w pomieszczeniach, na balkonach, czy innych miejscach, gdzie spadająca raca mogłaby spowodować pożar.

-Odpalając petardę oddal się od innych osób.

-Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Należy więc zadbać, aby czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.