Ostrożnie z fajerwerkami - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Ostrożnie z fajerwerkami

fajerwerkiW związku ze zbliżającym się Sylwestrem czarnkowscy policjanci apelują o ostrożne obchodzenie się z fajerwerkami. Nieodpowiednie postępowanie z tymi materiałami może stanowić duże zagrożenie. Ku przypomnieniu poniżej kilka zasad bezpieczeństwa na ten temat.

 

 

Pamiętajmy:

- Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

- Należy informować policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;

- Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych;

- Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

 

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:

- Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia;

- Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;

- Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;

- Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!!!);

- Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

 

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że :

- Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

- W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;

- W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalać petard;

- Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie należy podchodzić, aby sprawdzić, co się stało;

- Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard;

- Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Należy więc zadbać, aby czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

 

Pamiętajmy aby wszelkie materiały pirotechniczne kupować w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku!!!