"Bezpieczny Senior" - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

"Bezpieczny Senior"

miniDzięki partnerskiej współpracy czarnkowskiej  Policji z Lokalną Grupą Działania  „Stowarzyszenie  Bliżej Siebie i Natury” z Lubasza w poniedziałek w Edukacji Lubasz  obyło się spotkanie w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez policję Bezpieczny Senior”.

W budowaniu stabilnego i bezpiecznego życia seniorów duże znaczenie ma wspólna troska i zbieżne działanie instytucji państwowych, organizacji społecznych, które na co dzień dostrzegają potencjał i potrzeby seniorów. Dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa seniorom odgrywa policja. Dzięki programom profilaktycznym pomagamy w edukacji społeczeństwa w zakresie uświadamiania osobom starszym wpływu prawidłowych zachowań na ich własne bezpieczeństwo. Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia, które w obecnych czasach są zjawiskiem powszednim m.in.: zagrożenia związane z kradzieżami, oszustami, przemocą domową oraz niebezpieczeństwami w ruchu drogowym. Podczas spotkania omówiono metody jakimi posługują się oszuści, którzy wchodzą do mieszkań pod różnymi pretekstami. Najbardziej powszechnymi przykładami tego typu przestępstw są oszustwa metodą „ na wnuczka”, na pracowników opieki społecznej, urzędu skarbowego itp. Podobne działania mogą być wykorzystywane przez  domokrążców oferujących do sprzedaży tanie towary. Podczas prelekcji zaprezentowane zostały filmy instruktażowe oraz rozdane poradniki „Bezpieczne życie seniorów”. W spotkaniu udział wzięła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu Pani Jadwiga Kazińska. W związku z trwającym obecnie „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przekazano również informacje dotyczące organizowanych dyżurów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Spotkanie  wzbudziło  duże zainteresowanie i tym samym zachęciło uczestników do zadawania pytań.

Policja prosi osoby, które zaobserwują w swoim otoczeniu niepokojące sygnały mogące świadczyć o aktywności domowych złodziei np.: nieznajomych pukających do drzwi, wypytujących o mieszkańców okolicy, oferujących darmowy sprzęt leczniczy lub wygraną w loterii i inne tego typu zachowania - o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie tel. 997

3

1

  PAMIÊTAJMY, ŻE  TYLKO NASZA OSTROŻNOŚĆ, CZUJNOŚĆ I DYSTANS DO PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI SPOWODUJ¡, IŻ NIE STANIEMY SIÊ KOLEJN¡ OFIAR¡ BEZWZGLÊDNEGO OSZUSTA !