Kontrole obiektów sakralnych - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Kontrole obiektów sakralnych

k_o_s_mW minionym tygodniu odbyły się kolejne kontrole obiektów sakralnych położonych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Tym razem zespół składający się z przedstawiciela Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków poddał lustracji kaplicę św. Zofii w Gębicach, kościół p. w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance oraz kościół w Dębogórze. Podjęte czynności miały na celu sprawdzenie właściwego zabezpieczenia wyznaczonych obiektów przed przestępczością.


Dzieła sztuki sakralnej są przejawem dziedzictwa kultury narodowej i mają istotne znaczenie dla rzeszy wiernych. Braki w odpowiednim zabezpieczeniu technicznym są głównymi czynnikami, które warunkują kradzieże tych dóbr kultury. Tylko przy pełnym zrozumieniu tego zagrożenia i przy współdziałaniu osób duchownych, Policji, służb konserwatorskich oraz innych instytucji można zmniejszyć skalę zagrożeń i zapewnić narodowym dobrom kultury właściwy poziom ochrony. Dlatego też w ramach szóstego już etapu przeglądu zabytkowych obiektów sakralnych funkcjonariusz Policji, Straży Pożarnej oraz konserwator zabytków prowadzili kontrolę zabezpieczeń kolejnych trzech kościołów położonych na terenie naszego powiatu.

Celem kompleksowego przeglądu wytypowanych obiektów było sprawdzenie właściwego zabezpieczenia przeciw włamaniom oraz ochrony przeciwpożarowej. Z policyjnego punktu widzenia kontroli poddano zabezpieczenie okien i drzwi oraz najcenniejszych dzieł, a także systemy antywłamaniowe.

 

k_o_s_6
k_o_s_5
k_o_s_4
k_o_s_3
k_o_s_2
k_o_s_1