Bezpieczeństwo podczas ferii - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Bezpieczeństwo podczas ferii

kontrola_tarczaJuż wkrótce rozpoczną się ferie dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Jak co roku policjanci przeprowadzą działania pod tym kątem. Ich celem będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym dzieciom i młodzieży. Policyjne działania rozpoczną się 10 lutego i potrwają do 26 lutego br.

 

W okresie ferii zimowych wiele dzieci skorzysta ze zorganizowanych form wypoczynku. Jednak znaczna część z nich pozostanie też w domach. Nadmiar wolnego czasu połączony z niedostateczną opieką dorosłych może doprowadzić do nieszczęścia. Aby zapobiec takim przypadkom policjanci jeszcze przed zimowym wypoczynkiem spotkają się z dziećmi i omówią zagrożenia z jakimi najmłodsi mogą się spotkać w tym okresie oraz przypomną zasady bezpieczeństwa, których stosowanie pozwoli im takich sytuacji uniknąć.

W ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze będą również sprawdzać miejsca zabaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie place zabaw i podwórka. Skontrolują również miejsca sprzedaży alkoholu oraz miejsca, gdzie mogą być rozpowszechniane środki odurzające.

Poza tym funkcjonariusze będą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa związanego z ruchem drogowym, dlatego można spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach. Będą one obejmowały stan trzeźwości kierowców, prędkość, stan techniczny pojazdów, prawidłowość załadunku bagaży oraz przestrzeganie przepisów  o stosowaniu pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu dzieci.

Informujemy również o możliwości zgłaszania przez organizatorów wyjazdów, miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, celem umożliwienia policjantom przeprowadzenia wyprzedzających kontroli. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracać będą na stan techniczny autobusów, trzeźwość kierowców oraz wymagane dokumenty.

Apelujemy także do właścicieli i dyspozytorów autobusów, aby przed wyjazdami ze zorganizowanymi grupami dzieci i młodzieży zrobili przeglądy techniczne pojazdów w uprawnionych stacjach kontroli, nawet niezależnie od posiadanych aktualnie badań technicznych.

Z kolei rodziców dzieci nie korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku zimowego zachęcamy, aby umożliwili swoim pociechom korzystanie z oferty półkolonii czy zajęć w szkołach oraz przypominali najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach i w ich obrębie, w szczególności o zakazie zjeżdżania na sankach z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg.