Pozory mylą, dowód nie - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Pozory mylą, dowód nie

plakat_pozory_myla_dowod_nieJuż od kilku dni trwa ogólnopolska kampania edukacyjna Komendy Głównej Policji i Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie pod hasłem „Pozory mylą, dowód nie”. Kampania przewidziana jest do końca grudnia br., a jej głównym celem jest ograniczenie dostępu osób niepełnoletnich do alkoholu.

 

Prowadzona kampania przypomina sprzedawcom, że mają prawo żądać okazania dokumentu tożsamości od osoby chcącej zakupić napój alkoholowy. Art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyraźnie stanowi: „W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”. Jednocześnie organizatorzy kampanii przestrzegają, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego.

Kampania uświadamia również, że duże znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim ma właściwa postawa i reakcja świadków takich zdarzeń.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż osoby małoletnie chwytają się różnych kruczków, aby zdobyć alkohol. W sklepach twierdzą, że kupują alkohol osobom dorosłym, albo sami udają dorosłych poprzez poważny ubiór lub makijaż. Często tłumaczą, że zapomnieli dowodu osobistego lub przyniosą go za chwilę.

Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to przestępstwo, za które przewidziane są surowe sankcje, włącznie z utratą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi:

1.     Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2.     Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa w ust. 1.

3.     W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

4.     Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Poprzez działania kampanii „Pozory mylą, dowód nie” organizatorzy chcą przypomnieć sprzedawcom, jak uniknąć problemów i utraty licencji.

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie również włączyła się w działania w ramach prowadzonej kampanii. Do działań tych zaktywowani zostaną policjanci służby patrolowej, dzielnicowi oraz specjaliści do spraw nieletnich. W głównej mierze będą się oni skupiać na edukacji sprzedawców w sklepach z napojami alkoholowymi. Pomocne w tym będą przygotowane w ramach prowadzonej kampanii materiały edukacyjne tj. ulotki, plakaty, naklejki.

Do kampanii może włączyć się każdy. Dzięki naszej wspólnej aktywnej postawie możemy ustrzec młodzież przed zgubnym wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że alkohol działa na organizm młodego człowieka inaczej niż na dorosłego. Mamy nadzieję, że dzięki kampanii sprzedawcy oraz świadkowie sprzedaży zaczną zwracać uwagę na ten problem.