Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

tydzien_pomocy_ofiarom_przestepstwW dniach od 22 do 28 lutego 2010r. Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z 16 Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje cykliczne przedsięwzięcie pod nazwą „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jak co roku w tych dniach my ze swej strony również oferujemy pomoc i porady.

W dniach od 22 do 28 lutego 2010r. Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z 16 Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje cykliczne przedsięwzięcie pod nazwą „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jak co roku w tych dniach my ze swej strony również oferujemy pomoc i porady. Policjanci KPP w Czarnkowie wspólnie z pracownikami czarnkowskiego MOPS zorganizują dyżury, podczas których chcą spotykać się z osobami potrzebującymi pomocy. W Czarnkowie punkt taki będzie działać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy pl. Wolności 6. Pracownicy socjalni i policjanci będą dyżurować w dniach od 22 do 26 lutego 2010r. w godzinach 11.00 - 13.00.

Również w Trzciance spotkać się będzie można z doradzającymi policjantami, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracownikami socjalnymi, pedagogiem oraz psychologiem.

Punkt pomocy ofiarom przestępstw w Trzciance będzie działać w dniach od 22 do 26 lutego 2010r. w godzinach od 11.00 – 13.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Fabrycznej 1.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z porad.

 

Przypominamy również, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, która stanowi źródło informacji o polskim systemie prawnym, jak również dostępnych formach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie ukazane są informacje na temat projektu: „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”, w ramach którego utworzone zostały „Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” oraz „Informator dla pokrzywdzonego”, który stanowi bezpłatny dostęp do podstawowych informacji prawnych oraz zbiór praktycznych porad dotyczących praw przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl znajdziemy także wykaz podmiotów działających na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem, który dostępny jest w postaci wyszukiwarki.