O przemocy z seniorami - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

O przemocy z seniorami

Policjantka z czarnkowskiej komendy wraz z pracownikami socjalnymi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, przeprowadziła spotkania informacyjno-edukacyjne dla seniorów w ramach kampanii ,,Bez Przemocy". Tematem prelekcji było zjawisko przemocy w rodzinie oraz sposoby jego zapobiegania.

 

Kampania ,,Bez Przemocy" to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez czarnkowskich policjantów i pracowników socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinach, a zwłaszcza wobec starszych osób, którzy często nie zgłaszają tego zjawiska, gdyż powstrzymuje ich poczucie wstydu, lęk przed gniewem, strach przed utratą opiekuna czy też po prostu miłość – rozpaczliwa i bezinteresowna. 

Dzięki kampanii policjanci i pracownicy socjalni chcą uświadomić seniorów, że przemoc w rodzinie to przestępstwo, dlatego tak ważna jest reakcja każdego z nas, piętnowanie i izolowanie sprawców, nie zgadzanie się na przemoc i zgłaszanie każdej jej formy do odpowiednich instytucji pomocowych.

W październiku br. odbyły się cztery spotkania, w których uczestniczyli mieszkańcy Sarbi, Romanowa Górnego, Ciszkowa oraz Zofiowa. Policjantka z czarnkowskiej komendy wspólnie z pracownikami socjalnymi poza ogólnym zapoznaniem uczestników ze specyfiką krzywdzenia osób starszych, wyjaśniła procedurę Niebieskiej Karty oraz poinformowała o działaniach prawnych podejmowanych w przypadku zgłoszenia przestępstwa przemocy w rodzinie.

Poprzez działania organizatorzy chcieli dotrzeć nie tylko do osób doświadczających przemocy, ale również do jej świadków. Często osoby wiedzące, że w ich najbliższym sąsiedztwie mieszka ktoś, kto jest ofiarą psychicznego bądź fizycznego znęcania się, czują się bezradne i nie wiedzą, w jaki sposób mogą pomóc.

Każdy zainteresowany omawianą tematyką mógł zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi przemocy oraz otrzymać ulotkę magnetyczną z wykazem telefonów instytucji, które na co dzień zajmują się pomocą ofiarom dotkniętym przemocą.

Karolina Górzna-Kustra

 

  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"
  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"
  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"
  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"
  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"
  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"
  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"
  • O przemocy w ramach kampanii ,,Bez Przemocy"