O narkotykach i dopalaczach w czarnkowskiej ,,jedynce" - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

O narkotykach i dopalaczach w czarnkowskiej ,,jedynce"

Wczoraj policjanci uczestniczyli w spotkaniu z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie. Wizyta odbyła się w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło przewodnie brzmi: ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty". Tematem rozmów z uczniami były zagrożenia związane z używaniem narkotyków oraz dopalaczy.

Głównym celem tego spotkania, było zwrócenie uwagi, że życie wolne od narkotyków i dopalaczy pozwala na unikniecie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami.

Policjanci omówili zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne oraz czyny świadczące o demoralizacji w kontekście zażywania środków odurzających oraz dopalaczy. Wyjaśnili motywy sięgania po substancje zabronione oraz możliwe skutki ich stosowania.

Jednym z istotnych elementów wizyty w szkole była prezentacja spotu filmowego nawiązującego treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.”

Karolina Górzna-Kustra

  • O narkotykach i dopalaczach w czarnkowskiej ,,jedynce"
  • O narkotykach i dopalaczach w czarnkowskiej ,,jedynce"