O dopalaczach z pracownikami socjalnymi - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

O dopalaczach z pracownikami socjalnymi

Policjanci z czarnkowskiej komendy 25 kwietnia br. przeprowadzili szkolenie pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin z Ośrodków Pomocy Społecznej w Czarnkowie na temat dopalaczy.

Celem wczorajszego spotkania było zapoznanie pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin z problematyką dopalaczy oraz przekazanie im ważnych informacji o tych niebezpiecznych środkach, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Znajomość czynników ryzyka, przyczyn sięgania po narkotyki i dopalacze, umiejętność odczytywania sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że osoba może być uzależniona z całą pewnością pomoże pracownikom socjalnym w podejmowaniu właściwych decyzji wobec osoby uzależnionej.

W trakcie szkolenia policjanci wyjaśnili zaproszonym gościom pojęcie dopalaczy oraz ich wpływ na organizm człowieka. Omówili także algorytm postępowania w przypadku ujawnienia tego typu nielegalnej używki, jak również osoby znajdującej się pod jej wpływem. Przy wykorzystaniu walizki DRUG-BOX policjanci objaśnili rodzaje środków odurzających i substancji psychotropowych.

Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały spoty, filmy oraz ulotki profilaktyczne dotyczące omawianej tematyki.

Karolina Górzna-Kustra

 • O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 1
  O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 1
 • O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 2
  O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 2
 • O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 3
  O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 3
 • O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 4
  O dopalaczach z pracownikami socjalnymi 4