Wzmożone patrole na ,,Dzień Wagarowicza" - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Wzmożone patrole na ,,Dzień Wagarowicza"

Jak co roku, w pierwszy dzień wiosny policjanci prowadzić będą wzmożone działania prewencyjne oraz kontrole na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także spokoju i porządku w miejscach publicznych. Mundurowi podejmą zdecydowane kroki w stosunku do osób, które tego dnia będą próbowały zakłócać porządek publiczny, a szczególnym nadzorem obejmą punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Pierwszy dzień wiosny zwany potocznie ,,dniem wagarowicza" powinien być symbolem radości, uśmiechu oraz zadowolenia z nadejścia cieplejszej pory roku. To dzień wyjątkowy dla dzieci i młodzieży, która szczególnie tego dnia podczas zajęć lekcyjnych bierze udział w licznych konkursach, apelach wiosennych, zabawach oraz happeningach organizowanych przez swoje szkoły. Wśród grona ,,świętujących" zapewne pojawią się osoby, które zdecydują się na zachowania nie zawsze zgodnie z prawem i zasadami zdrowego rozsądku.

Dlatego też funkcjonariusze apelują do dzieci i młodzieży o unikanie sytuacji niezgodnych z prawem, po to żeby wspomnienie pierwszego dnia wiosny nie wiązało się z pobytem na komendzie, czy też nie skutkowało szkolną naganą za niewłaściwe zachowanie.

W tym dniu policjanci będą sprawdzać i kontrolować wszystkie miejsca, w których będzie gromadzić się młodzież znużona zajęciami lekcyjnymi. Prowadzone będą również kontrole nieletnich pod kątem stanu trzeźwości i zażywania środków odurzających. Funkcjonariusze obejmą także szczególnym nadzorem miejsca gdzie sprzedawany jest alkohol oraz wyroby tytoniowe. Policjanci będą interweniować w każdej sytuacji, w której osobie nieletniej będzie sprzedawany alkohol bądź papierosy.

Pamiętajmy, że sprzedaż lub podawanie alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem zagrożonym grzywną, a także cofnięciem zezwolenia na jego sprzedaż. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się sprzedaży papierosów osobom do lat 18. Za złamanie tego zakazu grozi wysoka grzywna.

Życzymy, aby obchody pierwszego dnia wiosny były wesołe, a zarazem bezpieczne!

Karolina Górzna-Kustra