Z młodzieżą o konsekwencjach prawnych i cyberzagrożeniach - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Z młodzieżą o konsekwencjach prawnych i cyberzagrożeniach

Mł. asp. Estera Bartol z trzcianeckiego komisariatu odwiedziła uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej. Tym razem tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz cyberzagrożenia.

Podczas prowadzonej prelekcji mł. asp. Estera Bartol zaprezentowała uczennicom ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, jej cele i zadania. Wyjaśniła kilka podstawowych definicji tj. czyn karalny, osoba nieletnia, małoletni, demoralizacja i jej przejawy oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Ponadto wymieniła środki wychowawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich. Uczennice poznały różnicę między przestępstwem, wykroczeniem i czynem karalnym.

Tematem dalszej części spotkania były cyberzagrożenia. Posługując się konkretnymi przykładami policjantka omówiła najczęściej występujące zagrożenia internetowe. Wiele uwagi poświęciła zachowaniom młodzieży w sieci, głównie takim, które mogą naruszać porządek prawny. Ostrzegała, aby nie wykorzystywać portali społecznościowych do nękania i szkalowania, poprzez zakładanie fałszywych profili oraz udostępniania informacji, które mogłyby pokazać kogokolwiek w złym świetle. Zaprezentowała film przygotowany przez Europol i Policję o sposobach wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz ich szantażu za pośrednictwem internetu.

Uczennice mogły zadawać pytania. Dotyczyły one przede wszystkim odpowiedzialności za negatywne zachowania. Policjantka wyjaśniła uczennicom, że globalna sieć służy wyłącznie do tego, aby wykorzystywać jej zasoby w sposób mądry i racjonalny.

Karolina Górzna-Kustra