O zagrożeniach w sieci - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

O zagrożeniach w sieci

Wczoraj policjanci spotkali się z uczniami klas III Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. Mundurowi przestrzegali młodzież przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych oraz zawieraniem podejrzanych znajomości w sieci. Informowali, że popełnianie przestępstw w Internecie jest tak samo karalne jak w realnym świecie.

Podczas spotkania policjanci omówili problemy wynikające z nieostrożnego i niezgodnego z prawem posługiwania się Internetem. Podkreślali, że udostępnianie zdjęć, adresów oraz innych danych osobowych mogą wykorzystać internetowi przestępcy, którzy często podszywają się pod małoletnich, po to aby wzbudzić ich zaufanie i nawiązać znajomość. Mundurowi omówili problematykę przestępstw internetowych oraz odpowiedzialności za nie.

Policjanci radzili słuchaczom, co powinni zrobić, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staną się ofiarą agresji w Internecie.

Prelekcja miała uzmysłowić uczniom, że przezorność i ograniczone zaufanie, to cechy które powinien mieć w sobie każdy młody internauta surfujący w sieci.

Karolina Górzna-Kustra