Lekcja o dopalaczach - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Lekcja o dopalaczach

Policjantka z trzcianeckiego komisariatu wraz z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie odwiedziła uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Białej. Tematem spotkania były substancje psychoaktywne, popularnie nazywane dopalaczami.

Profilaktyki nigdy za wiele, w związku z tym w trosce o bezpieczeństwo młodzieży, policjantka z Komisariatu Policji w Trzciance – mł. asp. Estera Bartol wspólnie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie – Grażyną Libront odwiedziła uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Białej. Tematem przewodnim spotkania były dopalacze. Prelegentki informowały o zgubnym wpływie tych środków na organizm młodego człowieka oraz wyjaśniały jak one działają, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić.

Uczennice obejrzały film pt. „Dopalacze niszczą życie”, obrazujący prawdziwą historię młodego chłopaka, którego przykład ma być przestrogą dla wszystkich tych, którzy zamierzają eksperymentować ze środkami zmieniającymi świadomość. W historię pokazaną na ekranie wplecione są wypowiedzi matki i uzależnionego chłopaka, którzy opowiadają o ciemnych stronach uzależnienia.

Funkcjonariuszka przedstawiła słuchaczkom aspekty prawne, związane z problematyką uzależnień. Wyjaśniła m.in. kto to jest „nieletni”, co to jest „demoralizacja” i „czyn karalny”. Omówiła również środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem.

Prowadzące spotkanie podkreślały, że zażywanie substancji psychoaktywnych w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, a wręcz przeciwnie – pogłębia je.

Wiele emocji wzbudziły alko i narkogogle, w których otoczenie postrzega się oczami osoby nietrzeźwej lub pod wpływem narkotyków. Powodują one m.in. zniekształcenie obrazu, spowolnienie reakcji i problemy z oceną odległości. Każda z zainteresowanych osób mogła obejrzeć walizkę edukacyjną z atrapami narkotyków oraz zapoznać się z ulotkami profilaktycznymi dot. dopalaczy.

Karolina Górzna-Kustra