Z rolnikami o bezpieczeństwie - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Z rolnikami o bezpieczeństwie

W minionym tygodniu na terenie Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie z inicjatywy profilaktyka z czarnkowskiej komendy, przeprowadzono szkolenie dot. bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych na terenach wiejskich oraz ochrony pracy kobiet i dzieci w gospodarstwie rolnym. Spotkanie skierowane było do rolników z terenu gminy Połajewo, a poprowadzili je przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, oddział w Pile.

W rolnictwie wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Rolnik obsługuje skomplikowane maszyny i urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta. Dokonuje też drobnych napraw sprzętu. Często zdarza się, że wszystkie te czynności robi w pośpiechu, bez odpoczynku, pracując po kilkanaście godzin na dobę. A do tragedii nie trzeba zbyt wiele!

Aby prace w gospodarstwie rolnym były bezpieczne, profilaktyk z czarnkowskiej komendy przygotował przy współpracy z ks. proboszczem Markiem Jańskim z Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie spotkanie, na które zaproszono inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, oddział w Pile – Dorotę Kledzik i Zbigniewa Ćwikłę oraz rolników.

Zaproszeni inspektorzy posługując się własnym doświadczeniem zawodowym i wieloletnią praktyką omówili najczęściej występujące niebezpieczeństwa podczas prac na gospodarstwie rolnym. Zwrócili uwagę na właściwą obsługę maszyn rolniczych i ciągnika rolniczego. Istotnymi kwestiami poruszanymi na szkoleniu było bezpieczeństwo w budynkach gospodarskich i na podwórzach, obsługa zwierząt, kontakt z substancjami chemicznymi i elektrycznością, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi za pomoc w zorganizowaniu szkolenia.

Karolina Górzna-Kustra