Plany priorytetowe dzielnicowych lipiec - grudzień 2018 r. - KPP Czarnków

Plany priorytetowe dzielnicowych lipiec - grudzień 2018 r.

Plany priorytetowe dzielnicowych lipiec - grudzień 2018 r.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Trzciance:

Rejon służbowy nr I – asp. Marcin Czechowicz

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów na os. Słowackiego i ul. Wieleńskiej.

Rejon służbowy nr II – sierż. sztab. Krzysztof Majchrzak

Dzielnicowy prowadzi działania pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego, jak również przeciwdziała i ogranicza łamaniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepów monopolowych w Trzciance przy ul. Kościuszki.

Rejon służbowy nr III – st. asp. Aleksandra Berdzińska

Dzielnicowa prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów na terenie miasta Trzcianka.

Rejon służbowy nr IV – st. sierż. Monika Słabaczewska

Dzielnicowa prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów w miejscowości Niekursko.

Rejon służbowy nr V – sierż. sztab. Łukasz Kowalczyk

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów na terenie gminy Trzcianka.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

Rejon służbowy nr I – asp. Maciej Wentland

Dzielnicowy prowadzi działania pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego na os. Parkowym nr 2.

Rejon służbowy nr II – asp. Łukasz Nowak

Dzielnicowy prowadzi działania związane z nieprawidłowym parkowaniem w Czarnkowie na ulicy ul. Kościuszki – rejon skrzyżowania z ul. Ogrodową (wyjazd ze Straży Pożarnej).

Rejon służbowy nr III – asp. sztab. Sławomir Kisała

Dzielnicowy prowadzi działania dot. wyeliminowania przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego, spożywania alkoholu i zaśmiecania na terenie parkingów, w szczególności przy rondzie ,,Browar" w Czarnkowie.

Rejon służbowy nr IV – asp. sztab. Hanna Rzysko-Żukowska

Dzielnicowa prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów w miejscowości Sarbia.

Rejon służbowy nr V – asp. Sławomir Okuński

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów w miejscowości Kuźnica Czarnkowska.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Lubaszu

Rejon nr VI – mł. asp. Piotr Kolassa

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką grupującej się młodzieży przy Szkole Podstawowej w Tarnówku.

Rejon nr VII – asp. sztab. Dariusz Wicher

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką grupującej się młodzieży przy Szkole Podstawowej w Połajewie.

Rejon nr VIII – mł. asp. Ewelina Kopka

Dzielnicowa prowadzi działania związane z problematyką grupującej się młodzieży przy Szkole Podstawowej w Lubaszu.

Rejon nr IX – mł. asp. Sylwia Pertek

Dzielnicowa prowadzi działania dot. problematyki wałęsających się psów na terenie miejscowości Krucz – tzw. ,,Żabia Ameryka".

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Wieleniu

Rejon służbowy nr I – asp. Bartosz Hammerling

Dzielnicowy prowadzi działania dot. niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Rejon służbowy nr II – asp. Jarosław Stańkowski

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów na terenie gminy Wieleń.

Rejon służbowy nr III – sierż. sztab. Karol Matuszak

Dzielnicowy prowadzi działania dot. problematyki ,,dzikich" wysypisk śmieci na terenie gm. Wieleń.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp.

Rejon służbowy nr I – asp. Dominik Sadowski

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w Parku Staszica.

Rejon służbowy nr II – asp. sztab. Wojciech Rossochacki

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów w miejscowości Żelichowo.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Drawsku

Rejon służbowy nr III – mł. asp. Marcin Gapski

Dzielnicowy prowadzi działania związane z zapobieganiem przestępstw na terenie obszarów leśnych, w szczególności kradzieży drewna oraz podpaleń na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice.

Rejon służbowy nr IV – asp. sztab. Jan Turek

Dzielnicowy prowadzi działania pod kątem zapobiegania wjazdom pojazdami mechanicznymi do lasu oraz podpaleń na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice.

 

Dariusz Naplocha/Karolina Górzna-Kustra