NSZZ Policjantów - KPP Czarnków

NSZZ Policjantów

NSZZ Policjantów

ZARZ¡D TERENOWY

NIEZALEŻNEGO SAMORZ¡DNEGO ZWI¡ZKU ZAWODOWEGO POLICJANTóW

PRZY KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W CZARNKOWIE

   

PRZEWODNICZ¡CY

asp. Hanna Rzysko-Żukowska

  

WICEPRZEWODNICZ¡CYSEKRETARZ

mł. asp. Justyna Przybył


WICEPRZEWODNICZ¡CYSKARBNIK

kom. Dorota Fąferek

      

WICEPRZEWODNICZ¡CY

st. sierż. Piotr Maćkowiak

 

CZŁONEK ZARZ¡DU

asp. sztab. Sebastian Frankowski 

 

     TERENOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

 PRZEWODNICZ¡CY

asp. sztab. Adam Szuszkowski 

 

 WICEPRZEWODNICZ¡CY  

mł.asp. Karolina Górzna - Kustra 

 

 CZŁONEK KOMISJI

sierż. Malwina Gałązka