Kierownictwo KPP i KP - Kierownictwo KPP i KP - KPP Czarnków

Kierownictwo KPP i KP

Kierownictwo KPP i KP

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

kdtryzek
  Komendant Powiatowy Policji
w Czarnkowie 
insp. Piotr Ryżek
  
a.filip
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie 
mł. insp. Adam Filip

Kierownictwo Komisariatu Policji

w Krzyżu Wielkopolskim 

k.janka 

Komendant Komisariatu Policji w Krzyżu Wielkopolskim

 asp. szt. Krzysztof Janka

 

  

Kierownictwo Komisariatu Policji
w Trzciance
 
kdttka  
 Komendant Komisariatu Policji w Trzciance
 kom. Marcin Stawny
 
zcatka 
  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance
 podkom. Jakub Namerła
 
Kierownictwo Komisariatu Policji
w Wieleniu
kdtwielen  
 Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu
asp. szt. Marcin Skotarczyk