Bezpieczne Ferie 2020 - Aktualności - KPP Czarnków

Aktualności

Bezpieczne Ferie 2020

Data publikacji 24.01.2020

Niedługo w województwie wielkopolskim rozpoczną się ferie zimowe. Dla wielu młodych ludzi najbliższe 2 tygodnie będą czasem zabawy i odpoczynku. Nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wyjadą na zimowy wypoczynek i tych, którzy pozostaną w domach czuwać będą policjanci.

W okresie ferii zimowych wiele dzieci skorzysta z zorganizowanych form wypoczynku. Jednak znaczna część z nich pozostanie w domach. Nadmiar wolnego czasu połączony z niedostateczną opieką dorosłych może doprowadzić do nieszczęścia. Aby zapobiec takim przypadkom policjanci jeszcze przed zimowym wypoczynkiem spotykają się z dziećmi i omawiają zagrożenia z jakimi najmłodsi mogą się spotkać w tym okresie oraz przypominają zasady bezpieczeństwa, których stosowanie pozwoli im takich sytuacji uniknąć.

W ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze będą również sprawdzać miejsca zabaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. Skontrolują również miejsca sprzedaży alkoholu oraz miejsca, gdzie mogą być rozpowszechniane środki odurzające.

Poza tym funkcjonariusze będą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa związanego z ruchem drogowym, dlatego można spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach. Będą one obejmowały stan trzeźwości kierowców, prędkość, stan techniczny pojazdów, prawidłowość załadunku bagaży oraz przestrzeganie przepisów o stosowaniu pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu dzieci.

Informujemy, również o możliwości zgłaszania przez organizatorów wyjazdów, miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, celem umożliwienia policjantom przeprowadzenia wyprzedzających kontroli. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracać będą na stan techniczny autobusów, trzeźwość kierowców oraz wymagane dokumenty.

Apelujemy także do właścicieli i dyspozytorów autobusów, aby przed wyjazdami ze zorganizowanymi grupami dzieci i młodzieży zrobili przeglądy techniczne pojazdów w uprawnionych stacjach kontroli, nawet niezależnie od posiadanych aktualnie badań technicznych.

Z kolei rodziców dzieci nie korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku zimowego zachęcamy, aby umożliwili swoim pociechom korzystanie z oferty półkolonii czy zajęć w szkołach oraz przypominali najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że wpływ na realne bezpieczeństwo ma nie tylko Policja, lecz w dużej mierze rozpowszechniona wśród społeczeństwa świadomość o istniejących zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania.

Karolina Górzna-Kustra