Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa rozbudowana o nową kategorię zagrożenia

Data publikacji 07.02.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w naszym kraju ponad 2 lata. Dzięki niej każdy mieszkaniec może przekazywać Policji informację o zagrożeniu bez konieczności wychodzenia z domu. Aplikacja ta umożliwia obywatelom jeszcze łatwiejszy kontakt z funkcjonariuszami i daje możliwość dbania o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. W styczniu tego roku do katalogu zagrożeń została dodana nowa kategoria pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa w Polsce od 20 września 2016 roku. Jest jednym z kanałów wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy społeczeństwem, a Policją. Rozwiązanie to od samego początku było opracowywane przy aktywnym udziale społeczeństwa, zarówno na etapie prac koncepcyjnych, jak i w zakresie modyfikacji zastosowanych rozwiązań i funkcjonalności. Takie podejście zaowocowało dużą popularnością Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród użytkowników, jako skutecznego narzędzia eliminacji zagrożeń występujących w lokalnych społeczeństwach. Jednym z warunków skuteczności KMZB jest dostosowanie funkcjonujących rozwiązań do aktualnych potrzeb oraz dokonujących się zmian w zakresie rodzajów występujących zagrożeń.

Doświadczenia ostatniego okresu pokazały, jak duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia niesie nieodpowiedzialnie prowadzona działalność rozrywkowa. Dlatego też zaistniała potrzeba uzupełnienia dostępnych kategorii zagrożeń o taką, która umożliwi jej użytkownikom przekazywanie informacji o tego typu wydarzeniach.

20 stycznia 2019 roku do katalogu dostępnych kategorii zagrożeń została dodana nowa kategoria pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Zgodnie z przyjętymi zasadami warunkiem zgłoszenia zagrożenia na Mapę jest uzupełnienie przez użytkownika pola „Opis zagrożenia”.

Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Karolina Górzna-Kustra/źródło: KGP