Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant podziękował za wsparcie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Trzciance

Data publikacji 28.01.2019

W Komisariacie Policji w Trzciance zakończył się pierwszy etap prac związanych z remontem i modernizacją budynku. Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie podziękował za wsparcie inwestycji, której łączny koszt wyniósł około 471 tys. zł

22 stycznia br. w Komisariacie Policji w Trzciance odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap prac remontowych w obiekcie. Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek podczas spotkania w imieniu własnym oraz policjantów i pracowników cywilnych podziękował ówczesnemu Burmistrzowi Trzcianki Krzysztofowi Czarneckiemu oraz Posłowi Ziemi Nadnoteckiej Marcinowi Porzuckowi za okazane wsparcie i osobiste zaangażowanie. 

Łączny koszt remontu wyniósł około 471 tys. złotych z czego 300 tys. udało się pozyskać z Ustawy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", która ma na celu między innymi poprawę warunków służby policjantów. Natomiast 171 tys. pozyskane zostało z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pierwsze rozmowy dot. inwestycji prowadzone były już w 2017 roku natomiast sama inwestycja miała miejsce w 2018 roku.

Zmodernizowane zostało całe piętro, pomieszczenia biurowe, łazienki, pomieszczenie socjalne. Komendant wspomniał o konieczności wykonania kolejnych prac remontowych. Dodał, że wierzy, iż dotychczasowa bardzo dobra współpraca zaowocuje kolejnymi wymiernymi efektami w postaci dofinansowania planowanych dalszych prac modernizacyjnych. Słowa te spotkały się u zaproszonych gości ze zrozumieniem i deklaracją dalszej współpracy. 

Justyna Przybył