Odprawa roczna czarnkowskich policjantów - Aktualności - KPP Czarnków

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna czarnkowskich policjantów

Data publikacji 28.01.2019

W Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie odbyła się odprawa roczna z udziałem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera. Podczas odprawy podsumowano i omówiono ubiegłoroczną pracę jednostki. W tegorocznej odprawie udział wzięli również burmistrzowie i wójtowie poszczególnych gmin na czele ze Starostą Czarnkowsko - Trzcianeckim. Gospodarzem spotkania był insp. Piotr Ryżek.

W odprawie służbowej czarnkowskiej policji udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki - Feliks Łaszcz , Burmistrz Czarnkowa - Andrzej Tadla, Burmistrz Trzcianki - Krzysztof Jaworski, Wójt Gminy Czarnków - Bolesław Chwarścianek, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat - Krzysztof Marcinkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - bryg. Maciej Kubacki, Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych - Magdalena Buczkowska, Przewodnicząca NSZZ Policji asp. Justyna Przybył oraz kadra kierownicza jak również policjantki i policjanci. 

Kolejnym punktem odprawy były podziękowania insp. Piotra Ryżka za dobrą współpracę, które złożył na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, władz samorządowych za okazane wsparcie finansowe dla tutejszej jednostki jednocześnie podkreślając, że owocem dobrej współpracy jest poprawa bezpieczeństwa w naszym rejonie. Podziękowania skierował również na ręce szefa trzcianeckiej Prokuratury oraz innych służb i instytucji, które współpracują z Policją. Kończąc wystąpienie Komendant podkreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej Policji zmierzać będą do stałej i systematycznej poprawy poziomu bezpieczeństwa  mieszkańców powiatu. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie i trudy policyjnej służby. Wszyscy w swoich wystąpieniach podziękowali policjantom, jak również pracownikom cywilnym za poświęcenie włożone w codzienną pracę i służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednocześnie podkreślili bardzo dobre relacje z szefem czarnkowskiej Policji.

Podsumowując odprawę Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster bardzo pozytywnie ocenił pracę policjantów z Czarnkowa, a następnie przedstawił nowe kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w 2019 roku. 

Justyna Przybył