Bezpieczniej na polskich drogach? - Warto wiedzieć - KPP Czarnków

Warto wiedzieć

Bezpieczniej na polskich drogach?

lidPo trzech tygodniach obowiązywania nowych przepisów ruchu drogowego wielu ekspertów stwierdza, że kierowcy w terenie zabudowanym jeżdżą znacznie wolniej. To dobra wiadomość dla pieszych, którzy w konfrontacji z rozpędzonym autem nie mają żadnych szans. Również badania opinii społecznej pokazują jednoznacznie, że większość Polaków popiera natychmiastowe odbieranie kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów.
Od 18 maja obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Zgodnie ze zmianami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy. Należy też przypomnieć, że prawo jazdy może nam zostać zatrzymane przez policjanta w trybie fakultatywnym. Art. 135 ust. 1 pkt) 2 kodeksu drogowego stanowi iż policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W założeniu ustawodawcy regulacja ta ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego uczestników, którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Decyzja o tym czy w konkretnej sytuacji zachodzi fakultatywna przesłanka zatrzymania prawa jazdy należy wyłącznie do policjanta. Sytuacje za które policjant może zatrzymać prawo jazdy nie są nigdzie skatalogowane i mają charakter dość ogólny i uznaniowy. Obejmują takie przypadki jak: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy niestosowanie się do znaku, sygnału lub poleceń w ruchu drogowym. W większości przypadków fakultatywnego zatrzymania prawa jazdy policjant wystawia pokwitowanie, które uprawnia do kierowania pojazdem przez okres 7 dni od daty jego wystawienia. W dalszej kolejności policja przesyła do właściwego sądu wniosek o ukaranie wraz z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na określony czas, ewentualnie sprawą zajmuje się prokuratura. Sam wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów – jeżeli doszło do fakultatywnego zatrzymania prawa jazdy przez policjanta – nie oznacza automatycznej utraty uprawnień do kierowania pojazdami. W każdym przypadku decyzję podejmuje sąd. Kierowca zatem dopiero przed sądem ma możliwość obrony swoich interesów i walczyć o odzyskanie prawa jazdy. Ostatnim przykładem fakultatywnego zatrzymania prawa jazdy na naszym terenie było zatrzymanie go sprawy potrącenia rowerzysty. Warto również dodać, że mimo zaostrzenia przepisów ruchu drogowego nadal policjanci zatrzymują nietrzeźwych kierujących! Przypominam, że dla osób, które mają wątpliwość co do własnego stanu trzeźwości na każdej komendzie, czy w komisariacie istnieje możliwość nieodpłatnego poddania się badaniu stanu trzeźwości! Należy jednak pamiętać, aby mimo wszystko nie przejeżdżać na nie własnym samochodem jako kierujący!