Bezpieczne ferie 2013 - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Bezpieczne ferie 2013

logo_kppJuż wkrótce rozpoczną się ferie dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Jak co roku policjanci przeprowadzą działania prewencyjne, których celem będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym dzieciom i młodzieży. Policyjne działania rozpoczną się 11 stycznia i potrwają do 27 stycznia br.

W okresie ferii zimowych wiele dzieci skorzysta ze zorganizowanych form wypoczynku. Jednak znaczna część z nich pozostanie w domach. Nadmiar wolnego czasu połączony z niedostateczną opieką dorosłych może doprowadzić do nieszczęścia. Aby zapobiec takim przypadkom policjanci jeszcze przed zimowym wypoczynkiem spotkają się z dziećmi i omówią zagrożenia z jakimi najmłodsi mogą się spotkać w tym okresie oraz przypomną zasady bezpieczeństwa, których stosowanie pozwoli im takich sytuacji uniknąć.

W ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze będą również sprawdzać miejsca zabaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. Skontrolują również miejsca sprzedaży alkoholu oraz miejsca, gdzie mogą być rozpowszechniane środki odurzające.

Poza tym funkcjonariusze będą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa związanego z ruchem drogowym, dlatego można spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach. Będą one obejmowały stan trzeźwości kierowców, prędkość, stan techniczny pojazdów, prawidłowość załadunku bagaży oraz przestrzeganie przepisów  o stosowaniu pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu dzieci.

Informujemy również o możliwości zgłaszania przez organizatorów wyjazdów, miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, celem umożliwienia policjantom przeprowadzenia wyprzedzających kontroli. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracać będą na stan techniczny autobusów, trzeźwość kierowców oraz wymagane dokumenty.

Apelujemy także do właścicieli i dyspozytorów autobusów, aby przed wyjazdami ze zorganizowanymi grupami dzieci i młodzieży zrobili przeglądy techniczne pojazdów w uprawnionych stacjach kontroli, nawet niezależnie od posiadanych aktualnie badań technicznych.

Z kolei rodziców dzieci nie korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku zimowego zachęcamy, aby umożliwili swoim pociechom korzystanie z oferty półkolonii czy zajęć w szkołach oraz przypominali najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach i w ich obrębie, w szczególności o zakazie zjeżdżania na sankach z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg.

Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.