,,Pozory mylą, dowód nie" - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

,,Pozory mylą, dowód nie"

1_pozory_myl_dowd_nieJuż od kilku tygodni trwa ogólnopolska kampania edukacyjna Komendy Głównej Policji i Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie pod hasłem „Pozory mylą, dowód nie”. Honorowym Patronatem kampanię objął Minister Sprawiedliwości.

Prowadzona kampania przypomina sprzedawcom, że mają prawo żądać okazania dokumentu tożsamości od osoby chcącej zakupić napój alkoholowy. Art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyraźnie stanowi: „W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”.

Jednocześnie organizatorzy kampanii przestrzegają, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat).

Kampania uświadamia również, że duże znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim ma właściwa postawa i reakcja świadków takich zdarzeń.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż osoby małoletnie chwytają się różnych kruczków, aby zdobyć alkohol. W sklepach twierdzą, że kupują alkohol osobom dorosłym, albo sami udają dorosłych poprzez poważny ubiór lub makijaż. Często tłumaczą, że zapomnieli dowodu osobistego lub przyniosą go za chwilę.

Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to przestępstwo, za które przewidziane są surowe sankcje, włącznie z utratą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi:

1.     Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2.     Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa w ust. 1.

3.     W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

4.     Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Poprzez działania kampanii „Pozory mylą, dowód nie” organizatorzy chcą przypomnieć sprzedawcom, jak uniknąć problemów i utraty licencji.

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie również włączyła się w działania w ramach prowadzonej kampanii. Do działań tych zaktywowani zostali policjanci służby patrolowej, dzielnicowi oraz specjaliści do spraw nieletnich. W głównej mierze będą się oni skupiać na edukacji sprzedawców w sklepach z napojami alkoholowymi.

Do kampanii może włączyć się każdy. Dzięki naszej wspólnej aktywnej postawie możemy ustrzec młodzież przed zgubnym wpływem alkoholu.

Jeżeli jesteś sprzedawcą, zawsze proś o dowód osobę o młodym wyglądzie, jeżeli jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu małoletniemu – reaguj! Jeżeli jesteś rodzicem – rozmawiaj ze swoim dzieckiem o szkodliwych skutkach wczesnej inicjacji alkoholowej.

 

2_pozory_myl_dowd_nie