Bezpieczne ferie 2011 - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Bezpieczne ferie 2011

kontrole_zimaJuż za kilka dni rozpoczną się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Część milusińskich spędzi ten wolny czas zapewne na zimowiskach, inni pozostaną w domach. Aby ten dwutygodniowy wypoczynek był dla wszystkich bezpieczny i spokojny poniżej prezentujemy garść cennych informacji.

 

Czas ferii zimowych jest okresem beztroski dla dzieci, ale już dla ich opiekunów czasem szczególnego zainteresowania warunkami bezpieczeństwa. Planując wyjazd na zimowisko opiekunowie i rodzice powinni przy wyborze organizatora wypoczynku zwrócić szczególną uwagę na to, czy:

a) posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu,

b) posiada informację dotyczącą warunków zakwaterowania i pobytu dzieci - program zimowiska, adres, telefony, co ułatwi ewentualny zarówno wcześniejszy kontakt z organizatorami wypoczynku, jak i w razie potrzeby z wypoczywającym dzieckiem,

c) zapewnia opiekę medyczną,

d) opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy,

e) zapewnia na czas przejazdu właściwą opiekę nad dziećmi:

- na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun,

- zakaz przewożenia po troje dzieci na siedzeniu podwójnym,

- zakaz przewożenia dzieci poniżej 12 lat na przednich siedzeniach,

f) firma przewozowa:                                                                              
- posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,

- posiada tabor zastępczy na wypadek awarii,

- jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1, przewóz wykonuje własnym taborem czy zatrudni podwykonawcę, który musi spełniać warunki wymagane od firmy z którą zawarta jest umowa o przewóz.

Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed planowanym wyjazdem mogą zawiadomić najbliższą jednostkę policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego. Przy przejazdach PKP zasady sprawowania opieki nad dziećmi są takie same jak przy przejazdach autokarowych.

Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w:

- kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami,

- portfel na pieniądze najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku,

- informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska,

- niezbędną ilość pieniędzy.

Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój.

Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo, należy nauczyć je podstawowych zasad zachowania się w czasie zimowiska, zwracając uwagę na:

1. obowiązek przestrzegania regulaminu zimowiska,

2. ograniczenie zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi,

3. odmawianie poczęstunku np. słodyczy czy napoi, oferowanych przez osoby nieznajome,

4. zakaz oddalania się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,

5. odmawianie zaproszeń do odwiedzin u osób nieznajomych, nawet zamieszkałych w tym samym hotelu, pensjonacie,

6. zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

7. zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez drogę,

8. zachowaniu szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu: - zakazie rzucania śnieżkami w pieszych, samochody lub okna, zakazie zjeżdżania na sankach lub nartach na szlaki komunikacyjne /ulice, torowiska/, - korzystanie tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw - bezwzględnie należy zakazać wchodzenia, na zamarznięte, rzeki, stawy, czy baseny.

9. w przypadku posiadania drogich przedmiotów lub znacznej ilości pieniędzy nie należy ich używać w sposób demonstracyjny /może to sprowokować zainteresowanie się nimi złodzieja/.

10. w razie potrzeby, np. w przypadku zabłądzenia, o drogę lub kierunek najlepiej pytać policjanta lub inną osobę w mundurze, np. żołnierza, strażnika miejskiego lub osobę z odpowiednim oznaczeniem np. przewodnika turystycznego, aby nie zainteresować sobą osób przypadkowych.

Dzieci pozostające w czasie ferii w domu nie zawsze umieją same zorganizować sobie czas. Aby im w tym pomóc, rodzice lub opiekunowie w miarę możliwości powinni umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań.

Jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników wskazanym byłoby:

1. zapewnienie opieki przez osoby zaufane,

2. pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe 997 - policja, 998 -straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe,

3. przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,

4. wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz,

5. zezwolenie na wpuszczanie do domu tylko tych osób, na które wyrażają zgodę rodzice,

6. bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych

Nauczenie dzieci odmowy rozmawiania z nieznajomymi jest bardzo ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo zarówno dziecka, jak i naszego mienia. Kiedy dziecko odbiera telefon podczas nieobecność domowników i nie zna rozmówcy, powinno powiedzieć, że w tej chwili nie mogą podejść do telefonu, poprosić o nazwisko i numer telefonu rozmówcy oraz poinformować, że oddzwonią do niego.

Kiedy dziecko usłyszy pukanie do drzwi podczas nieobecność domowników pod żadnym pozorem nie powinno otwierać drzwi osobie nieznajomej, bez względu na to, za kogo podaje się osoba pukająca /np. policjant, listonosz, hydraulik/. Jeżeli dziecko przez wizjer widzi osobę nieznajomą lub na której wejście do mieszkania rodzice nie wyrazili zgody, powinno powiedzieć, że nie otworzy drzwi pod nieobecność domowników i prosić aby zgłosiła się kiedy będą w domu, spytać o nazwisko i cel wizyty, natychmiast powiadomić telefonicznie opiekunów lub osoby zaufane o wizycie. Pod żadnym pozorem dziecko nie powinno otwierać drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła.

Kiedy dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe. Należy dziecko nauczyć, aby :

- nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,

- klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,

- nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np.

przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,

- nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje

alkoholowe,
- nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,

- nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś

barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,

- nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych /mogą pochodzić z przestępstwa/.

Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.