Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

lidW dniu 17 lutego 2015r odbyło się spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Czarnkowie w ramach projektu, który realizuje MOPS z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z Poznania. W spotkaniu wzięli udział kierownik MOPS z Czarnkowa Ewa Kozłowicz, prawnik Magdalena Tamborska oraz psycholog Katarzyna Ilska z Poznania, natomiast z ramienia Komendy Powiatowej Policji z Czarnkowa  Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Sławomir Jagła oraz po. Asystent ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich sierż. szt. Justyna Przybył

Celem spotkania było ustalenie skoordynowanego zakresu działań pomocowych podejmowanych wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem a w szczególności przemocy domowej. Na spotkaniu przyjęto rozwiązania dotyczące zasad współpracy policji z w/w podmiotami. W trosce o bezpieczeństwo osób dotkniętych przemocą Policja angażuje się w różne działania mające na celu zminimalizowanie tego zjawiska oraz w momencie jego zaistnienia podjęcie jak najszybszych działań.

Projekt ten jest inicjatywą, która pomoże osobom pokrzywdzonym uzyskać bezpłatną pomoc specjalistyczną. W każdy 1 i 3 wtorek miesiąca prawnik i psycholog z Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z Poznania będą pełnić dyżury w siedzibie MOPS w Czarnkowie, która mieści się przy Placu Wolności 6.

Będzie można uzyskać pomoc z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego a także cywilnego, jak również pomoc przy sporządzaniu pism procesowych. Natomiast z zakresu pomocy psychologicznej będzie to udzielenie wsparcia w celu poradzenia sobie z procedurą prawną, wskazanie instytucji, do których osoba pokrzywdzona może zwrócić się o pomoc w celu ochrony zdrowia i życia, podejmowanie działań mających na celu zmianę obecnej sytuacji życiowej i wyjście z kryzysu. Działania te są formą pomocy doraźnej a nie długofalowej. Jednakże mogą mieć istotne znaczenie dla osób potrzebujących takiej pomocy. Tym samym zachęcamy do korzystania z powyższej oferty.

 

spotkanie_mops_1