Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

mini_przemocWzorem lat ubiegłych przed nami kolejny "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015r do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, który mieści się przy Placu Wolności 6.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.”Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będzie realizowany we współpracy z sądami, prokuraturą, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. 

Harmonogram dyżurów:

23.02.2015r (poniedziałek), godz. 13:00/15:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie (Dzielnicowy),Pracownik Socjalny, Radca Prawny

24.02.2015r (wtorek), godz. 09:00/12:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie (Dzielnicowy), Pracownik Socjalny, Członek Miejskiej Komisji    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Psycholog

25.02.2015r (środa), godz. 09:00/12:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie ( po. Asystent

ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance,Pracownik Socjalny

26.02.2015r (czwartek), godz. 09:00/12:00

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie ( po. Asystent

ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Trzciance, Pracownik Socjalny

27.02.2015r (piątek), godz. 09:00/12:0

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie (Dzielnicowy), Pracownik Socjalny, Radca Prawny

28.02.2015r (sobota), godz. 09:00/12:00

Dyżur telefoniczny pod nr tel. 668 390 306 będzie pełniła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czarnkowie.