PaT w powiecie czarnkowsko  trzcianeckim. - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

PaT w powiecie czarnkowsko  trzcianeckim.

patlidOgólnopolski Program Edukacyjno – Profilaktyczny Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” czyli PaT trafia pod „strzechy” szkół naszego powiatu. 10 lutego w lubaskiej „Edukacji” odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące PaT-u. Spotkanie poprowadziła z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie sierż. szt. Justyna Przybył – koordynator programu oraz pedagog Edukacji Lubasz  Agnieszka Gołębiewska, ekspert programu PaT na powiat czarnkowsko – trzcianecki.

We wtorek o godzinie 11:00 w auli internatu szkół im. I. J. Paderewskiego, prowadzonych przez Edukację Lubasz odbyło się spotkanie, na które w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka oraz Starosty czarnkowsko - trzcianeckiego Tadeusza Teterusa zaproszono przedstawicieli samorządów i szkół z całego powiatu. Byli więc włodarze gminy Lubasz - wójt Marcin Filoda i sekretarz gminy Grażyna Graj, a także dyrektorzy i pedagodzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem wspólnego spotkania było zaprezentowanie głównych założeń i obszarów działania Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno – Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka  a Ty” czyli PaT. Autorem tego programu jest inspektor Grzegorz Jach, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie otworzyła gospodarz obiektu, Dyrektor Edukacji Lubasz, Pani Renata Małecka, która przywitała gości i podzieliła się osobistą refleksją na temat tworzenia grupy PaTowskiej. Następnie zabrał głos Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie mł. insp. Piotr Skrzypkowiak,   który wprowadził zaproszonych gości w tematykę programu PaT. Kolejnymi prelegentami byli Wicestarosta czarnkowsko - trzcianecki Pan Jacek Klimaszewski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pan Ryszard Jabłonowski. Obaj podkreślili ważność działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy i społecznemu wykluczeniu. Po wystąpieniach gości przyszła pora na zaprezentowanie podejmowanych już działań na terenie całej Polski i przybliżenie sposobu ich realizacji. W przedstawionych materiałach koordynatorki programu pokazały jak realizują swoje pomysły inni i jaki jest zakres PaTowskiej działalności. Jak mieli okazje przekonać się zaproszeni goście PaT inspiruje i wspiera środowiska młodych do brania sprawy w swoje ręce poprzez twórczą profilaktykę rówieśniczą. Ogromną rolę w programie odgrywa zaangażowanie młodych ludzi zrzeszonych w tzw. grupach PaTowskich, którzy mają jedną wspólna ideę. Ideę, na promowanie życia   wolnego od uzależnień i od przemocy. Mamy nadzieję, że PaT przyjmie się na naszym podwórku i już wkrótce będziemy mogli pochwalić się swoimi działaniami profilaktycznymi.

 

dsc_0054

 

 

dsc_0044

 

 

dsc_0063