W trosce o bezdomnych - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

W trosce o bezdomnych

mops6 listopada 2014r. z inicjatywy Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie Pani Ewy Kozłowicz odbyło się spotkanie poświęcone problemom osób bezdomnych w związku ze zbliżającym się okresem zimowym.

W spotkaniu wzięli udział, przedstawiciel Policji – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie asp. sztab. Sławomir Jagła, Henryk Zborowski
i Rafał Wołczko
ze Straży Miejskiej w Czarnkowie, oraz pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Celem spotkania było ustalenie skoordynowanego zakresu działań podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących, w tym osób bezdomnych w okresie zbliżającego się sezonu zimowego. W trakcie spotkania wspólnie ustalono wykaz osób bezdomnych z terenu miasta Czarnków, oraz osób wymagających szczególnej uwagi. Zdecydowano o konieczności systematycznego monitorowania wskazanych środowisk, zamieszczeniu na stronach Urzędu Miasta Czarnków i MOPS informacji dotyczących wykazu placówek noclegowych, oraz wystąpienia z pismem do prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych o pomoc w monitorowaniu altan znajdujących się na działkach.

W przypadku powzięcia informacji o osobach bezdomnych, osobach wymagających szczególnej uwagi w sezonie zimowym na terenie Miasta Czarnków prosimy o kontakt :


Policja – tel. 997, 112

Straży Miejskiej – tel. 986

MOPS - tel. /67/255 22 22

 

8321-2