Trwają kontrole dot. znakowania posesji - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Trwają kontrole dot. znakowania posesji

logo_kpp_czarnkw__maeW maju policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie rozpoczęli działania informacyjne, których celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców naszego powiatu, wynikającej z obowiązku umieszczania na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W czerwcu, natomiast stróże prawa będą sprawdzać czy uchybienia w zakresie oznakowania posesji zostały usunięte. Jeśli nie to właścicielowi grozi grzywna do 250 złotych.

W związku z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych w ostatnich latach na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości wbrew obowiązkowi umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) Istotnym jest to, że uchylanie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób – poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisami art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 zł.

Spadek poczucia obowiązku wynikającego z powyższych przepisów uzasadnia podjęcie przez policjantów działań mających na celu mobilizację i zwiększenie świadomości mieszkańców naszego powiatu w kontekście oznaczenia numerem domu/posesji, a także umieszczenia nazwy ulicy, co w zdecydowany sposób przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia działań zarówno Policji, ale także innych służb i podmiotów, dla których łatwość identyfikacji poszczególnych domów lub obiektów ma istotne znaczenie.
W maju funkcjonariusze będą sprawdzać posesje, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia na ścianie budynku lub ogrodzeniu numeru widocznego z ulicy, przy której posesja się znajduje. Z właścicielami, administratorami, dozorcami i użytkownikami takich posesji przeprowadzone zostaną rozmowy informujące. Właściciel będzie miał 30 dni na usunięcie nieprawidłowości. W przypadku ponownego ich stwierdzenia policjant podejmie czynności represyjne.

Pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia liczy się każda sekunda, nie utrudniajmy służbom ratowniczym dojazdu złym oznakowaniem naszych posesji!