Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

tydzien_pomocy_ofiarom_przestepstw

W dniach od 20 do 25 lutego 2012r. Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, sądami, prokuraturami, jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi organizuje cykliczne przedsięwzięcie pod nazwą „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jak co roku w tych dniach my ze swej strony również oferujemy pomoc i porady.

Wszyscy zainteresowani, w szczególności osoby doznające przemocy w ramach trwającego tygodnia otrzymają od policjantów informację o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym.

Serdecznie zapraszamy !                             

Przypominamy również, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, która stanowi źródło informacji o polskim systemie prawnym, jak również dostępnych formach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie ukazane są informacje na temat projektu: „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”, w ramach którego utworzone zostały „Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” oraz „Informator dla pokrzywdzonego”, który stanowi bezpłatny dostęp do podstawowych informacji prawnych oraz zbiór praktycznych porad dotyczących praw przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl znajdziemy także wykaz podmiotów działających na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem, który dostępny jest w postaci wyszukiwarki.