Sprawdzaliśmy stan zabezpieczeń obiektów sakralnych - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Sprawdzaliśmy stan zabezpieczeń obiektów sakralnych

1W październiku tego roku policjanci z czarnkowskiej komendy dokonali przeglądu kolejnych obiektów sakralnych położonych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Tym razem kontrole objęły kościoły na gminie Drawsko. Podjęte czynności miały na celu sprawdzenie właściwego zabezpieczenia wyznaczonych obiektów przed przestępczością.

Jeszcze do niedawna istniało przekonanie, że miejsca kultu religijnego podlegają szczególnej „ochronie”, są bowiem miejscami świętymi. Niestety, ta sytuacja radykalnie się zmieniała. Zagrożone są zarówno obiekty znajdujące się w mieście, jak i na wsi. Dlatego też w ramach trzeciego już etapu przeglądu zabytkowych obiektów sakralnych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie w październiku tego roku przeprowadzili kontrolę zabezpieczeń kolejnych trzech kościołów położonych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Tym razem szczegółowym oględzinom poddane zostały kościoły: w Piłce, w Kwiejcach i w Chełście.

Celem kompleksowego przeglądu wytypowanych obiektów było sprawdzenie właściwego zabezpieczenia przeciw włamaniom, kradzieżom i pożarom. Policjanci oceniali między innymi: zabezpieczenia fizyczne, mechaniczne, zastosowane instalacje alarmowe oraz systemy antywłamaniowe. Natomiast strażacy, którzy w wyznaczonych kościołach pojawili się nieco wcześniej, sprawdzali instalacje przeciwpożarowe.

Funkcjonariusze swoje uwagi i spostrzeżenia z kontroli przekazali proboszczom poszczególnych parafii. Ustalono również kilka wspólnych wniosków, których realizacja może przyczynić się do minimalizacji ewentualnych zagrożeń. Oprócz tego policjanci z każdej kontroli wypełnili specjalnie przygotowaną do tego celu ankietę lustracyjną. Wykonali również dokumentację fotograficzną ukazującą stan obiektu.

Nie wykluczone, że w przyszłym roku sprawdzimy stan zabezpieczeń kolejnych obiektów sakralnych położonych na terenie naszego powiatu.

 

2
3