Działania Porządek - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Działania Porządek

radiowoz5W minioną sobotę trzcianeccy policjanci przeprowadzili działania prewencyjne pod kryptonimem „Porządek”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Trzcianki i porządku publicznego w mieście.    

 

W minioną sobotę trzcianeccy policjanci, wspierani przez kolegów z sąsiednich jednostek, przeprowadzili działania wieczorowo-nocne pod nazwą „Porządek”. Działania były ukierunkowane na zabezpieczenie ładu i porządku publicznego w Trzciance oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańcom.

Działania rozpoczęły się o godzinie 20.00 odprawą do służby. Komendant trzcianeckiego komisariatu, nadzorujący całe przedsięwzięcie, podzielił funkcjonariuszy w pary patrolowe, wskazał zadania i miejsca działania. Przed 21 większość policjantów była już w wyznaczonych punktach miasta. Policjanci z pionu prewencji i pionu kryminalnego kontrolowali miejsca grupowania się młodzieży, w szczególności pod kątem spożywania alkoholu oraz dystrybucji narkotyków. Nadzorowali również porządek na parkingach samochodowych. Z kolei funkcjonariusze z drogówki skupili się na ujawnianiu wykroczeń drogowych oraz nietrzeźwych użytkowników dróg.

Działania przyniosły oczekiwane efekty. W trakcie ich trwania, jak również po, w Trzciance nie odnotowano ani jednej interwencji. Nie stwierdzono żadnych zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz innych negatywnych zjawisk.

 

1
2
4