pora - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Inauguracyjne przedstawienie profilaktyczno – edukacyjne po tytułem „SHOW”, czarnkowsko-trzcianeckiej grupy PaT, spotkało się z niezwykle gorącym przyjęciem publiczności, dyrektorów szkół, oraz włodarzy samorządowych z terenu powiatu! W środę, na deskach sali kina „Światowid”, wybrana kilka tygodni temu podczas castingu grupa młodzieży zaprezentowała przybyłym gościom swój talent i zaangażowanie w całkiem nową inicjatywę PaT. PaT – czyli Profilaktyka a Ty – to zadająca pytanie inicjatywa - co Ty zrobiłaś? – zrobiłeś? w sprawie profilaktyki uzależnień. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.