Szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych

2W piątek, 9 kwietnia br., w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół oraz kadry nauczycielskiej. Spotkanie to miało na celu zapoznanie i objaśnienie jego uczestnikom przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W miniony piątek o godzinie 11.00 w czarnkowskiej komendzie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych. Spotkanie zorganizowała i przeprowadziła specjalistka ds. prewencji kryminalnej oraz  nieletnich sierż. Karolina Górzna. Tematem przewodnim szkolenia była rola i zadania szkoły na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Spotkanie to było również doskonałą okazją do poznania się i nawiązania współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami a czarnkowską policją.

W trakcie przeprowadzonego szkolenia zaproszonym gościom zwrócono szczególną uwagę na art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z artykułu tego wynika, że przedstawiciele szkół mają nie tylko obowiązek zawiadomić o popełnionym przez nieletniego czynie karalnym ściganym z urzędu, ale mają też obowiązek przedsięwziąć czynności, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia przestępstwa. Uczestników spotkania zapoznano z podstawowymi pojęciami zawartymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj.: czyn karalny, demoralizacja, nieletni, małoletni, dobro nieletniego itp. oraz objaśniono czynności policji związane z zapobieganiem i zwalczaniem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Policjantka prowadząca spotkanie przedstawiła gościom algorytmy postępowania w określonych przypadkach, np. postępowania dyrektora szkoły w przypadku dokonania zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole oraz przepisy prawa uprawniające policję do podejmowania działań na terenie szkoły. Przedstawiciele placówek oświatowych mogli się również dowiedzieć jakie kategorie przestępstw ścigane są z urzędu, jakie na wniosek, a jakie z oskarżenia prywatnego.

Spotkaniu towarzyszyła żywa dyskusja. Jej uczestnicy mieli wiele pytań, na które szczegółowo odpowiadała prowadząca szkolenie policjantka. Po zakończeniu szkolenia wszyscy byli z niego bardzo zadowoleni i wyrażali chęć ponownego wzięcia udziału w kolejnym takim przedsięwzięciu.

 

1