Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Co roku 2 października obchodzimy ,,Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy”. Tego dnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę, miejscowych policjantów z partnerami realizowanego od dwóch lat Programu pod nazwą ,,Stop Przemocy”. Wśród zaproszonych na spotkanie dzieci, propagowano ,,życie bez przemocy”.

Środowe spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance były okazją do podsumowania odbywających się już od dwóch lat, w pierwszy wtorek miesiąca dyżurów na rzecz przeciwdziałania przemocy, w ramach Programu ,,Stop Przemocy”, realizowanego przez funkcjonariuszy z trzcianeckiego komisariatu, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, psychologów oraz przedstawicieli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W spotkaniu z ramienia Policji uczestniczył kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Trzciance – st. asp. Grzegorz Kazarnowicz, który przybliżył uczniom klasy II i III Szkoły Podstawowej nr 2 informacje dotyczące przemocy.

Tego dnia wręczone zostały nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Mój świat bez przemocy”.

Reagujmy na przemoc, nie stójmy bezczynnie gdy komuś obok dzieje się krzywda. Zgłaszajmy przestępstwa, nawet gdy nie jesteśmy pewni swojej oceny sytuacji i interpretacji faktów – to zrobi przygotowany do tego policjant, bądź pracownik socjalny. Pozbądźmy się oporu przed informowaniem specjalistów o czyjejś krzywdzie, być może od naszego zachowania zależy czyjeś zdrowie lub nawet życie.

Karolina Górzna-Kustra

 

  • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
  • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
  • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
  • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy