,,Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

,,Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”

Przez ostatnich kilka dni policjanci wraz z przedstawicielką Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie, przeprowadzili wspólną akcję pod hasłem ,,Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”. Głównym jej celem, było zwrócenie uwagi sprzedawców oraz klientów sklepów z napojami alkoholowymi, że sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest zabroniona.

Podczas działań organizatorzy przypominali sprzedawcom, że mają prawo żądać okazania dokumentu tożsamości od osoby chcącej zakupić napój alkoholowy, ponieważ sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to przestępstwo, za które przewidziane są surowe sankcje, włącznie z utratą koncesji. Policjanci przestrzegali, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie, bowiem od kilkunastu lat dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności. Zwracali uwagę na fakt, iż osoby małoletnie chwytają się różnych kruczków, aby zdobyć alkohol. W sklepach udają dorosłych poprzez poważny ubiór lub makijaż. Często tłumaczą, że zapomnieli dowodu osobistego lub przyniosą go za chwilę.

W trakcie rozmów z właścicielami i personelem punktów sprzedaży, funkcjonariusze wręczali plakaty informacyjne, sfinansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie.

Z relacji mundurowych biorących udział w działaniach wynika, że sprzedawcy bardzo chętnie przyjmowali przekazywane im materiały i potwierdzali ich przydatność w codziennej pracy. Niektórzy otwarcie przyznawali, że mają problem w egzekwowaniu dokumentu tożsamości od młodych ludzi.

Pamiętajmy, że duże znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim ma właściwa postawa i reakcja świadków takich zdarzeń.

Karolina Górzna-Kustra

 

  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony
  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony
  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony
  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony
  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony
  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony
  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony
  • Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony