Działania prewencyjne

Algorytm postępowania w sytuacji zagrożenia oraz przemoc rówieśnicza tematem spotkań w szkołach

Policjantka z trzcianeckiego komisariatu spotkała się z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance. Tym razem mł. asp. Estera Bartol rozmawiała na temat przemocy rówieśniczej oraz przedstawiła procedurę współpracy szkoły z policją w sytuacji zagrożenia młodzieży przestępczością, a także demoralizacją.

Podczas prelekcji mł. asp. Estera Bartol zaprezentowała nauczycielom oraz młodzieży prezentację multimedialną i filmy obrazujące zjawisko przemocy rówieśniczej. Podała przykłady zachowań świadczących o przemocy fizycznej, psychicznej oraz agresji. Policjantka poinformowała słuchaczy o konsekwencjach jakie grożą, jeśli osoba stosująca przemoc nie zmieni swojego zachowania.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, funkcjonariuszka przekazała najważniejsze uwagi co do odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Wymieniła zachowania ucznia, na jakie należałoby zwrócić uwagę w przypadku podejrzenia, że jest on zagrożony demoralizacją, a w tym stwierdzenie u niego przejawów przemocy i agresji wobec innych uczniów szkoły.

W trakcie spotkania została omówiona procedura postępowania nauczycieli oraz metody współpracy szkoły z policją, w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, a także algorytm reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Kolejne prelekcje na ten temat już wkrótce z rodzicami uczniów.

Karolina Górzna-Kustra


 

  • Przemoc rówieśnicza
  • Przemoc rówieśnicza
  • Przemoc rówieśnicza