,,Dzień Otwarty" w czarnkowskiej komendzie - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

,,Dzień Otwarty" w czarnkowskiej komendzie

W piątek, 16 listopada br. czarnkowską komendę odwiedzili uczniowie klas mundurowych z Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie oraz ,,Edukacji Lubasz". W ramach ,,Dnia Otwartego" funkcjonariusze zapoznali młodzież ze strukturą organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie oraz warunkami i procedurą przyjęć w policyjne szeregi.

Celem wizyty było przybliżenie młodzieży pracy Policji, jej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu porządku publicznego.

Spotkanie miało formę wycieczki po komendzie, w trakcie której uczniowie mogli zobaczyć policyjny areszt, miejsce pracy technika kryminalistyki, stanowisko kierowania jednostki, ,,niebieski pokój”, a także porozmawiać z naczelnikami poszczególnych wydziałów na temat specyfiki pracy w danym pionie. Młodzi ludzie mogli również spotkać się i zadać kilka pytań Komendantowi czarnkowskich policjantów – insp. Piotrowi Ryżkowi.

Mundurowi przekazali uczniom informacje na temat procesu kwalifikacyjnego do służby w Policji, jego poszczególnych etapach i wymaganiach. W trakcie prowadzonych rozmów uczestnicy otrzymali materiały informacyjne dot. rekrutacji.

Wyjaśniono młodzieży, że od policjantów wymaga się odpowiednich predyspozycji, rzetelności, sumienności oraz odporności na wiele trudnych sytuacji występujących w codziennej służbie. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o przywilejach mundurowych, ale również o trudach pełnionej przez nich służby. Podkreślono, że to służba, która wymaga poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję, niosąc pomoc potrzebującym.

Takie informacje mogą być przydatne, zwłaszcza, że niedługo uczniowie będą musieli zdecydować o kierunku dalszego kształcenia lub o podjęciu pracy zawodowej.

Karolina Górzna-Kustra