Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Co roku 2 października obchodzimy ,,Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy”. Tego dnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie odbyły się dyżury, podczas których policjanci wraz z pracownikami socjalnymi udzielali porad w zakresie przemocy w rodzinie. Przy okazji podsumowana została roczna współpraca trzcianeckich funkcjonariuszy z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu ,,Stop Przemocy”.

Pamiętając o szczytnym celu jaki ma propagować ten dzień, policjanci z Komisariatu Policji w Trzciance oraz z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie wspólnie z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie wzięli udział w kilkugodzinnych dyżurach w siedzibach ośrodków, w trakcie których udzielali porad wszystkim zainteresowanym tematyką przemocy. Specjaliści informowali m.in. o procedurze zakładania tzw. ,,Niebieskiej Karty” i działaniach prawnych podejmowanych w przypadku zgłoszenia przemocy w rodzinie.

Wtorkowe spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance były okazją do podsumowania odbywających się już od roku, w pierwszy wtorek miesiąca dyżurów na rzecz przeciwdziałania przemocy, w ramach Programu ,,Stop Przemocy”, realizowanego przez funkcjonariuszy z trzcianeckiego komisariatu, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, psychologów oraz przedstawicieli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tego dnia wręczone zostały wyróżnienia i nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Stop Przemocy”. Na zaproszenie organizatorów, na spotkaniu z laureatami konkursu obecny był Komendant Komisariatu Policji w Trzciance – kom. Jakub Namerła wraz z podległymi policjantami.

Reagujmy na przemoc, nie stójmy bezczynnie gdy komuś obok dzieje się krzywda. Zgłaszajmy przestępstwa, nawet gdy nie jesteśmy pewni swojej oceny sytuacji i interpretacji faktów - to zrobi przygotowany do tego policjant bądź pracownik socjalny. Pozbądźmy się oporu przed informowaniem specjalistów o czyjejś krzywdzie, być może od naszego zachowania zależy czyjeś zdrowie lub nawet życie.

Karolina Górzna-Kustra/zdjęcia: Leszek Malicki