Działania prewencyjne

Spotkania z uczniami w ramach ,,Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego"

25 maja każdego roku na całym świecie obchodzony jest ,,Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego", którego symbolem jest kwiat niezapominajki. W tym dniu pamiętamy o zaginionych dzieciach, szczególnie tych, które nigdy nie powróciły do swych domów, na których wciąż czekają ich bliscy. Mając świadomość tego, jak istotną rolę w profilaktyce zaginięć odgrywa edukacja dzieci i młodzieży, a także w ramach upamiętnienia Dnia Dziecka Zaginionego, policjantka z trzcianeckiego komisariatu odwiedziła uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.

W trakcie spotkań w szkołach mł. asp. Estera Bartol poruszyła zagadnienia dotyczące profilaktyki ucieczek i zagrożeń z tym związanych, a także specyfiki pracy policjantów zajmujących się problematyką zaginięć osób, w tym nastolatków. Podczas dyskusji z uczniami omówione zostały sposoby radzenia sobie z problemami mogącymi prowadzić do myśli o ucieczce, otrzymali oni również informacje jak i gdzie należy w takiej sytuacji szukać pomocy.

Prelekcje były też znakomitą okazją do przypomnienia młodzieży o ich odpowiedzialności prawnej oraz omówienia zagrożeń związanych z wyjazdem młodych ludzi poza granice kraju w celach zarobkowych. Policjantka omówiła najważniejsze założenia ,,Krajowego Programu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi", a także udzielała cennych wskazówek, dzięki którym młodzież może zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Mł. asp. Estera Bartol szczególną uwagę zwracała na to, aby nie podejmować żadnej pracy bez uprzedniego, dokładnego sprawdzenia jej legalności. Informowała jednocześnie, że grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy. Warto zatem korzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy.

Uczniowie z całą pewnością wyszli ze spotkań ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.

Karolina Górzna-Kustra